قطار عشق

قطار عشق سوی خدا می رفت  . . .

همه سوار شدند

اما وقتی قطار به ایستگاه بهشت رسید

جز افراد مخلص همه پیاده شدند

و فراموش کردند که . . .

مقصد خداوند بود نه بهشت . . .

/ 0 نظر / 16 بازدید