نظر اسلام درباره عطسه

سئوال:

آیا در اسلام این دستور وارد شده است که در موقع تصمیم گیری بر انجام کاری اگر کسی عطسه کند باید صبر کرد؟!

پاسخ:

در این باره دستوری در اسلام نداریم ؛ و اساساً روح اسلام با این گونه مطالب سازش ندارد، تا آنجا که دستور می دهد هنگامیکه تصمیم بر کاری گرفتید اگر کسی فال بد زند اعتنا نکنید ، و بر خدا توکل نموده به دنبال هدف روان شوید ؛ و فال بد زدن را نشانه شرک قرار داده است ! .

آری درباره عطسه وارد شده است که هر گاه یکی از شما  عطسه  کرد در حق او دعا کنید و بگویید  « یرحمکم الله » (رحمت خدا شامل حال تو گردد) ؛ طرف نیز متقابلاً دعا کند  و بگوید «یغفرالله لکم» ( خداوند تو را بیامرزد) .

واما صبر کردن و قدری مکث نمودن و یا فرق گذاردن بین یک عطسه و دو عطسه همگی افسانه است که باید مسلمان آگاه و دانا از این افسانه ها بپرهیزد.

برگرفته از کتاب پرسشها و پاسخ های مذهبی جلد چهارم-صفحه 162 - ناصر مکارم شیرازی ، جعفر سبحانی

/ 0 نظر / 18 بازدید