آرزو

روزی ستاره مادر از فرزندش پرسید فرزندم چه آرزویی درسر داری.؟

فرزند جواب داد:آرزو دارم زمانیکه بزرگ شدم همانند شما پر نور  و درخشان شوم...

مادر خنده ای کرد و فرزند دلیل خنده مادر را جویا شد..

مادر جواب داد:زمانیکه من همسن توبودم آرزو داشتم همانند خورشید پرنور باشم ولی ستاره ای بیش نشدم وحالاتو...(اهدافمان برگرفته از آرزوهاست)

/ 0 نظر / 15 بازدید