رمضان ماه مهمانی خدا

برکات ، پیوسته و خجسته از راه می رسند و رحمت را مژده می آورند ؛ چرا که پاداش عظیم و بی مثال ماه خدا ، خود اوست ؛ آن بی نشان و بی مکان ؛ آن بزرگ جاودان . روز های روزه از راه می رسند، تا روز ، نو شود و امید آمرزش، گناهان گذشته را کهنه کند. شبهای قدر یک به یک صف کشیده اند ، تا با لطف ایزدی و کَرَم محمدی (ص) ، دست غفران بر کهنگی معاصی کشند و با محو آن ، اثبات ولایت کنند.

خیال و اندیشه در رهگذر زمان به بار می نشیند و در یک ماه پاس داشتن حریم عبادت ، میوه های دست نخورده عصمت ، عرضه می شوند . عصمتی به طراوت شبنم سحرگاهی ، همچون نم لطیف باران که از گلبرگ دل می شکفد و ما نیز به انتظار مشیّتش می مانیم .پس چه باک که روزهای بی شکیب عشق را در رمضان وجود جستجو کنیم؟

/ 0 نظر / 16 بازدید