نام گذاری

،اسلام هم به ما نیاز ندارد که بخواهد با ما صلح و مصالحه بکند که حالا از این یکی گذشتم ، یا باید مسلمان باشیم و شعار های اسلامی را که اعلام و وابستگی ما به اسلام است حفظ و نگهداری کنیم و یا باید از اسلام استعفا بدهیم . « از دست دادن تدریجی شعارها  باعث می شود که بعد ، خود محتوا را از دست بدهیم »

من هم قبول دارم ماهیت و واقعیت اسلام هرگز به این مطالب نیست که من اسمم حسن باشد یا کامران ، این قدر اشخاصی بوده اند که اسمشان حسن ، حسین و احمد بوده که کمر اسلام را شکسته اند، ممکن است اسم من یک اسم غیر اسلامی باشد ولی عملاً من مسلمان واقعی باشم ، من منکر این مطلب نیستم ،نمی گویم هر کسی با اسم مسلمان می شود و هر کسی با اسم از اسلام خارج می شود ولی عرض می کنم که این خودش یک حسابی است در دنیای اسلام که ما این اسم ها را به عنوان « ظرف ها » باید حفظ کنیم تا محتوا و مظروف را از دست ندهیم.

نام بابک:

اگر ما اسم فردی را که در طول تاریخ ، از او جز دشمنی و کینه نسبت به اسلام چیز دیگری سراغ نداریم و هیچ فضیلتی در او نمی بینیم جز اینکه با مسلمین می جنگیده ، روی بچه مان بگذاریم مثلا اسم او را بابک بگذاریم ، بچه مان فردا بزرگ می شود ، با خود می گوید اسم دوستانم را حسن ، حسین ، علی و مرتضی گذاشته اند ، اسم من هم بابک است ، من هم بروم سراغ هم اسم خودم ببینم او کیست ، وقتی می رود سراغ او می بیند در زندگی آن آدم از نظر انسانی چیزی نیست و جز جنایت و مبارزه با اسلام چیز دیگری وجود ندارد ، بچه ای بزرگ می شود در حالی که می بیند اسمش بابک است ، طبعاً در او یک احساس علاقه ای نسبت به اسمش پیدا می شود و بسا هست که بعد همین اسم گذاری ، این بچه را منحرف می کند ؛ یا می بیند اسمش اسم گَبر آتش پرستی است که در چهار هزار سال پیش وجود داشته است ، شوخی بردار نیست ، اسلام است،  ما باید شعار های اسلامی را حفظ کنیم ؛ اگر نمی خواهیم ، حساب دیگری است . من با کسانی حرف می زنم که مسلمانند و از روی غفلت چنین کار هایی می کنند . می خواهم از غفلتشان خارج بشوند ، حال اگر کسی مسلمان نیست و با اسلام ضدیتی دارد ما با آنها منطق و سخن دیگری داریم.

استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 18 بازدید