دفتر چهارم – حیاء در نگاه –

امیرالمؤمنین علی (ع)

حیاء کلید هر خیری است

(غررالحکم ، ج2،ص313)

 

آفرین به تو جوان برومند  که با اراده ، پشت دشمن قسم خورده ات را به خاک می مالی . آفرین بر تو که می دانی و می فهمی قصّه تزویر و نیرنگ شیطان از کجا آغاز شد و چگونه ادامه یافت . مرحبا به روح پاک وقلب سلیمت که با گوهر حیاء آغشته شده ، آفرین بر هیبت استوارت که با نگاه نافذ بیانگر باور های استوارت بر قرآن و عترت است !

عزیز جوانم ؛ در درس قبل خواندی که حیاء در گفتار و پوشش چگونه است . حال به تو می گویم که در نگاهت با حیاء باش !

به هر چیزی خیره نشو ؛ آن چیزی را ببین که دیدن آن نور بصیرت شود و قوّت قلبت ، قدم هایت را استوار سازد و راهت را روشن !

عزیز جوانم هر صحنه ای تو را نفریبد ، هر شکلی اُلگویت قرار نگیرد ، هر قلمی بر روی تو نقش نزند ! لوح دلت را خود نقش بزن ؛ نقشی که باعث افتخار تو در عالم شود  . مگر نمی دانی که این نقش ها جاودانه خواهد شد ؟ مگر نمی دانی هر آنچه که انجام میدهی در عالم گم نمی شود؟(1)

مگر نمی دانی در روز دیگر آنچه را انجام دادی زنده می یابی ؟ و خود به تعجب خواهی نشست که چگونه تمام این ظرایف بر کتیبه ی عالم نگاشته شده است !

پس عزیز جوانم ؛ برخیز و خود نقشی بر عالم زن . نقشی که جاودانگی آن افتخارت باشد . نقشی که زمین و زمان به آن افتخار کند . خیره بر نقش هایی نشو که نقش شیطانی است ، نقش فراموشی است ، نقش گُمگَشته گی است !

نگاهت را با حیاء حفظ کن از چنین نقش هایی که نقش مُردارند بر عالم .

برگرفته از کتاب پرواز جوان

 

/ 0 نظر / 37 بازدید