تو هم همانی که هستی ، هستی ؟

 این نقل قول را از کتاب در محضر مجتهدی نوشته محمودی گلپایگانی برایتان می نویسم

(حاج شیخ جعفر شوشتری ره ) حدودا  صد و ده بیسهت سال پیش از نجف به ایران آمدند . روزی ایشان جایی میهمان بودند و همرا با چند نفر از شمس العماره می گذشتند که ناگهان یهک داشی آمد و جلوی حاج شیخ را گرفت . اطرافیان شیخ می خواستند جلوی او را بگیرند که شیخ مانع شد و گفت : کاری نداشته باشید ، بگذارید جلو بیاید بینم چه می گوید.؟

داشی جلو آمد و چیزی به حاج شیخ گفت که حاج شیخ در اثر شنیدن آن جمله ، کنار دیوار ایستاد و گریه کرد . او به حاج شیخ گفت : « حاج آقا ، من همینم که هستم ، به ما میگویند لات ، چاقو کش ، عرق خور ، قمار باز، شما هم همانی که هستید ، هستید ؟»

یعنی شما هم حاج شیخ جعفری ؟ ! حاج شیخ جعفر منقلب شد که نکند این داشی راست می گوید و ما دروغ ؟ البته حاج شیخ کسی بود که «شیخ مرتضی انصاری ره » می فرمودند :« برویم پای منبر حاج شیخ جعفر ما را موعظه کند !»

حاج شیخ جعفری شخصیتی بود ، ممجتهد بود ، رسلاله داشت ، البته به پای شیخ انصاری نمی رسید ، اما شیخ انصاری به پای منبر او می رفت . آ شیخ جعفر یک بار هم در زمان « ناصر الدین شاه » به ایران آمد که به مشهد مشرف شود ، وقتی در همین مدرسه استاد مطهری فعلی مشغول نماز شد تا نظام اباد جمعیت به او اقتدا کردند . در آن تاریخ منبر هم می رفت .

حالا ما هم باید فکر کنیم که ما هم همین که هستیم ، هستیم یا نه ؟

روزی یک نفر شک کرده بود که منافق است یا نه ، ناراحت خدمت پیامبر خدا (ص) آمد و عرض کرد : « من ناراحتم ، می ترسم منافق باشم ، شما چه می فرمایید ؟»

رسول خدا (ص) فرمودند:« وقتی در خانه تنهایی نماز می خوانی ؟»

گفت :« بله »

حضرت فرمودند :« پس منافق نیستی ، چون تنها هم که هستی نماز می خوانی ، روزه می گیری ، کارهای خوب می کنی ، کار بد نمی کنی ، پس منافق نیستی . تو وسوسه داری و دچار وسواس شده ای ، نه منافق نیستی .»

پس کسی که ظاهرش از باطنش بهتر باشد دشمن خداست .

برگرفته از کتاب ( در محضر مجتهدی ، ص 112)

/ 0 نظر / 6 بازدید