نگاهی به خود

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است . به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد، به این دلیل نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت ، دکتر گفت : برای اینکه بتوانی دقیق تر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است آزمایش ساده ای وجود دارد این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو : ابتدا در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی مطلبی را به او بگو . اگر نشنید همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن ، بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد.

آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق پذیرایی نشسته بود ؛ مرد به خودش گفت : الان فاصله ما حدود 4 متر است ، بگذار امتحان کنم ، و سئوالش را مطرح کرد ...

جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سئوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. باز هم به جلو رفت و به درب آشپزخانه رسید ، سئوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید . این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت : عزیزم شام چی داریم ؟ و این بار همسرش گفت : مگه کری ؟! برای چهارمین بار میگم : خوراک مرغ .

"گاهی هم بد نیست که نگاهی به درون خودمان بیندازیم شاید عیب هایی که تصور می کنیم در دیگران است در واقع در خودمان باشد ."

/ 0 نظر / 48 بازدید