تغذیه در اسلام از کلام آیت الله مجتهدی (ره)

v    اسلام مکتب عدل است ، نه مثل غربی ها افراط در مصرف گوشت را توصیه می کند ، و نه مثل بودایی ها آن را حرام ، و نه مثل برخی چینی ها خوردن گوشت هر حیوانی را به هر شکلی جایز می داند. در اسلام برای مصرف گوشت ، شرایط و حدودی است ، از جمله :

  • گوشت حیوانات گوشتخوار را نخورید که دارای آلودگی های مختلف میکروبی و انگلی و ... هستند .
  • گوشت درندگان را نخورید ، که روح قساوت و درندگی در شما پیدا می شود .
  • گوشت حیواناتی که موجب تنفر عمومی است ، مصرف نکنید .
  • گوشت حیوانی که هنگام ذبح ، نام خداوند بر آن گفته نشده ، نخورید .
  • گوشت مردار را نخورید . چون هنگام مرگ حیوان ، خون پیش از هر چیز دیگر فاسد شده و ایجاد نوعی مسمومیت می کند، از این رو حیواناتی که خفه شده ، شاخ خورده ؟، کتک خورده ، در اسلام خوردن آنان حرام است .
  • از همه ی حیوانات حرام گوشت ، فقط نام خوک در این آیه آمده ، چون مصرفآن رواج داشته است .
  • امام صادق (ع) درباره گوشت مردار فرمود : کسی به آن نزدیک نشد مگر آنکه ضعف و لاغری و سستی و قطع نسل و سکته و مرگ ناگهانی او را گرفت .
  • خونخواری رسم جاهلیت بود و این کار ، سبب قساوت قلب و بی رحمی می شود به حدی که خطر کشتن فرزند یا پدر و مادر را به همراه دارد . خونخوار رفیق و دوست نمی شناسد . لذا خوردن خون حرام است ، اما تزریق آن اشکالی ندارد.

ü     سوال : آیا اجازه کشتن حیوانات برای مصرف گوشت آنها ، با رحمت الهی سازگار است ؟

جواب: اساس آفرینش بر تبدیل و تحول است . خاک ، گیاه می شود ، گیاه ، حیوان می گردد و حیوان به انسان تبدیل می شود و نتیجه این تبدیل ها رشد است.

/ 0 نظر / 10 بازدید