چهار کاری که قلب انسان را می‌میراند

چهار کاری که قلب انسان را می‌میراند

قلب بهترین عضو از اعضاء و جوارح انسان است و در حدیث قدسی داریم که خانه و حرم خدا، قلب انسان مومن است بنابراین باید مواظب باشیم آن را به لرزه نیاندازیم.


رسول اعظم(ص) فرمودند: " چهار چیز است که دل را می‌میرانند: ۱- گناه روی گناه ۲- بگو مگوی زیادی با زنان نامحرم ۳- بگو مگو با احمق که تو می‌گی و او می‌گوید (در حالی‌که) بازگشت (سخنانتان) به خیر نیست و ۴- همنشینی با مردگان. عرضه داشتند یا رسول الله مردگان کیانند؟ حضرت فرمودند: انسان متمول بی دین و بی‌تقواست1".


همچنین در وصایای حضرت رسول به امیرالمومنین(ع) آمده است که فرمودند: " یا علی مجالست و هم نشینی با سه شخص دل را می‌میراند: هم‌نشینی با انسان‌های پست. هم نشینی با اغنیا و ثروتمندان و سخن گفتن با زنان نامحرم2".

در کتاب شریف کافی نیز حدیثی نقل شده که خداوند متعال در مناجات موسی به او فرمود: " ای موسی مرا در هیچ حال فراموش نکن که همانا فراموش کردن من دل را می‌میراند3".

پی نوشت:


1- مجموعة ورام؛ ج‏2 ؛ ص118

2- الوافی؛ ج‏26؛ ص173

3- الکافی؛ ج‏2؛ ص498

و الخصال؛ ج‏2؛ ص523 الکافی؛ ج‏4؛ ص748

/ 0 نظر / 19 بازدید