اهمیت و فضیلت شناخت خدا

خداشناسی اساس دیانت است و بدون اثبات و پذیرش این اصل ، جایی برای پرداختن به دیگر مسائل مذهبی باقی نمی ماند چنانکه حضرت علی (ع) سرآغاز دین را شناخت خداوند ، دانسته است . اهمیت تفصیلی شناخت خداوند برای انسان ها زمانی آشکارتر می شود که به ارتباط وجودی خود با خداوند واقف گردند . یعنی دریابند که تنها با اِراده اوست که از عدم به سرای وجود آمده اند و در بقا ، نیز قوام وجودیشان به او وابسته است و در نهایت هم به سوی او باز خواهند گشت .(1)

در حیات اجتماعی انسان ها ، وجود ارزش های اخلاقی حاکم بر رفتار آنان ، اصلی پذیرفته است  و برخورداری این از ارزش ها از ضمانت اجرایی کافی ، امری مسلم است . بر این اساس اصول و ارزش های اخلاقی فقط زمانی دارای معنا و مفهوم صحیح بوده و از ضمانت و پشتوانه اجرایی کافی برخوردار می گردند که مبتنی بر توحید راستین باشند وگرنه بدون پشتوانه توحیدی ، برای انسان ها سرابی بیش نخواهد بود .

ارزش و فضیلت هر شناختی به اندازه ارزش و فضیلت موضوع شناخت است . یعنی هرچه موضوع شناخت ، ارزشمند تر باشد خود شناخت نیز بافضیلت تر است . به همین جهت فلسفه را که از علت نخستین هستی بحث می کند ، علم اَعلی و اَشرف خوانده اند. بر مبنای همین قاعده است که شناخت خداوند جزء والاترین و شریف ترین شناخت ها به حساب می آید . امیر مؤمنان امام علی (ع) در همین رابطه چنین می فرماید :

« مَعْرِف‍‍‍ةُ اللهِ سُبحانهُ أعْلَیَ الْمَعارفِ » (2)

شناخت خداوند برترین شناخت ها است.

علاوه بر این برترین انسان ها کسی است که بیشترین  و بالاترین شناخت را نسبت به خدا داشته باشد. (3)

------------------------------------------------

1-      قرآن کریم بقره 156

2-      غررالحکم و دررالحکم شرح محمد خوانساری- ج 6 ص14

3-      مجلسی- محمد باقر ، بحارالانوار-ج3-ص14

/ 0 نظر / 69 بازدید